Làm thế nào để giữ lửa mối quan hệ?

Một trong những điều hạn chế trong một mối quan hệ lâu dài, ví dụ như là khi 2 người đã cưới đó chính là rất khó để duy trì ngọn lửa tình dục, cùng với sự đam mê và lôi cuốn lẫn nhau. Làm thế nào để có thể luôn giữ lửa đam mê trong mối…