Browsing loại

Dinh Dưỡng

Dinh dưỡng là gì? Dinh dưỡng liệu có quan trọng không? Chế độ dinh dưỡng như thế nào thì phù hợp với con người cũng như thể chất con người Việt Nam.

Chất dinh dưỡng là những chất hay hợp chất hóa học có vai trò duy trì và phát triển sự sống, hoạt động của cơ thể thông qua quá trình trao đổi chất và thường được cung cấp qua đường ăn uống. Đối với con người, chất dinh dưỡng được cung cấp chính qua các bữa ăn mỗi ngày. Chất dinh dưỡng bao gồm các chất sinh năng lượng và chất không sinh năng lượng. Các chất sinh năng lượng gồm chất đạm, chất béo và chất bột đường. Các chất không sinh năng lượng bao gồm các vitamin, các chất khoáng và nước. (Theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Dinh_dưỡng )

Dinh dưỡng quan trọng với sức khỏe con người như thế nào?

  • Tạo điều kiện thuận lợi để cơ thể có sức khỏe tốt
  • Phòng ngừa các bệnh liên quan tới ăn uống
  • Khôi phục sức khỏe sau thời kỳ bệnh tật, thương tích.