Bản Quyền Tác giả Nội Dung Trên Y Khoa Toàn Thư

Bản quyền tác giả nội dung trên Website http://ykhoatoanthu.com giúp bạn nắm rõ hơn những nội quy, nguyên tắc khi sử dụng website để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có.

Bản quyền tác giả nội dung trên Y Khoa Toan Thu

Các bài viết của Y khoa toàn thư được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế gồm những quy định:

Quy định về chia sẻ bài viết:

  • Y khoa toàn thư giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  • Khi sử dụng nội dung trên Y khoa toàn thư vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành…phải được sự cho phép và đồng ý của BQT.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ ykhoatoanthu.com

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo cần được sự cho phép của BQT.

Về phía kết quả tìm kiếm của Google, nếu tôi nhận thấy bất cứ bài đăng nào trên ykhoatoanthu.com được đăng tải trên bất cứ website nào khác mà không dẫn nguồn, tôi sẽ report DMCA lên Google.

Việc tuân thủ các quy tắc về bản quyền tác giả nội dung nhằm mang đến lợi ích cho đôi bên để tránh xảy ra những tranh chấp hay hiểu làm không đáng có. Quý độc giả có thể xem và liên hệ cho chúng Tại Đây.

Thân!

0/5 (0 Reviews)